application

Become a Member - Get access to courses, communities, careers and more!

   Certified ScrumMaster®

Certified ScrumMaster®

Instructor

Certified ScrumMaster®

Certified ScrumMaster

All CSM courses are taught by Trainers approved by the Scrum Alliance. Taking a CSM course, passing the CSM test, and accepting the license agreement designates you as a Certified ScrumMaster, which indicates that you have been introduced to and understand the basic concepts you need to perform as a ScrumMaster or team member on a Scrum team. This course also satisfies two elements of the CSD track: Scrum Introduction and Elective.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia certyfikowane Scrum po polsku.

Certified ScrumMaster (CSM) to dwudniowe, zaawansowane szkolenie przygotowujące uczestników do pełnienia rolCertified Scrum Masteri Agile Coacha i mentora zespołu Scrum. Wykład, ćwiczenia, i dyskusje pozwalają zrozumieć kulturę Agile, odkryć zasady Scruma i poznać techniki przydatne w pracy ScrumMastera. Liczne przykłady z polskich i międzynarodowych firm pomagają uczestnikom poradzić sobie z przeszkodami i wyzwaniami, które napotkają podczas pracy w nowej roli. Pod okiem doświadczonych trenerów uczą się jak wyedukować organizację, zmieniać świadomość i sposób myślenia oraz jak przeprowadzić zespół przez zmianę, aby ciągle doskonalił produkt i swój sposób działania.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli ScrumMastera - coacha i lidera Zespołu Scrum. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą:

 • Pomagać członkom zespołu poprzez:
  • Upewnianie się, że mają wszystkie umiejętności i narzędzia niezbędne do wykonywania swojej pracy
  • Wspieranie ich w samo-organizacji i rozwoju
  • Chronienie przed zewnętrznymi i wewnętrznymi przeszkodami
  • Proponowanie narzędzi i metod, które mogłyby wspomóc ich produktywność
  • Facylitację spotkań, rozmów i konfliktów
  • Prezentowanie popularnych praktyk Agile
  • Tłumaczenie w jaki sposób w pełni wykorzystać Scruma
  • Pokazywanie jak zaplanować i przeprowadzić Sprint
  • Zadawanie właściwych pytań, przez co mogą ciągle rozwijać swój sposób pracy
 • Wspierać Product Ownera poprzez:
  • Znalezienie prawdziwego PO
  • Wytłumaczenie jej lub jego roli
  • Pokazanie technik pracy z zespołem, klientami i interesariuszami
  • Prezentowanie w jaki sposób może w pełni wykorzystać podejście iteracyjne
  • Pomagając skupić się na najważniejszych rzeczach w celu maksymalizacji zysku (ROI)
  • rozwijanego produktu
  • Upewnianie się, że Rejestr Produktu jest zawsze wysokiej jakości
  • Przedstawiając techniki na zbieranie i zrozumienie oczekiwań, oraz planowanie i śledzenie wydań
 • Pracowali z organizacją poprzez:
  • Pokazywanie korzyści ze Zwinnego podejścia
  • Zapewnianie przejrzystości stanu produktu i procesów
  • Tłumaczenie Scruma i Wartości Agile oraz ich konsekwencji dla całej organizacji
  • Inicjowanie i wspieranie zmian
  • Doskonalenie całego systemu przez skupienie się na wartości dla klienta.
Dates:

9-10 May 2017

Location:

Krakow, Poland

Venue:

TBA
TBA
Krakow, Poland
http://procognita.pl/szkolenia/agile-lean/artykul/certified-scrummaster-pl-250/

Price:

3200 PLN lub 780 EUR

Discounts:

Discounted seats available. Contact Bogdan Brzescinski for more information.

Language:

Polish

Notes:

Kurs jest jest prowadzony przez jedynego polskiego certyfikowanego trenera Scrum (Certified Scrum Trainer, CST) - Tomasza de Jastrzębiec Wykowskiego. Ukończenie szkolenia upoważnia do uzyskania certyfikatu Certified Scrum Master (pierwszego stopnia certyfikacji Scrum) po zdaniu egzaminu on-line oraz przyznaje dwuletnie członkostwo w Scrum Alliance. Koszty egzaminu, certyfikacji i składka członkowska są wliczone w cenę szkolenia.

Szkolenie oraz materiały dostarczone zostaną w języku polskim. Egzamin odbywa się w języku angielskim.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu.

Naszym celem nie jest uczyć, lecz nauczyć. Dlatego zakres szkolenia jest zawsze dostosowany do wiedzy i oczekiwań uczestników. Najczęściej obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie ćwiczeń i dyskusji prowadzonych w małych grupach, oraz krótkich wykładów:

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Idea Agile
  • Podejście tradycyjne a adaptacyjne
  • Bycie Agile kontra Robienie Agile – Manifest Agile i Metodyki Zwinne
 • Wprowadzenie do Scruma
  • Zasady, elementy Scruma i dobre praktyki
 • Warsztat ScrumMastera
  • ScrumMaster jako lider. Przywództwo służebne.
  • ScrumMaster pracujący z Zespołem, Product Ownerem i Organizacją
 • Product Ownera i jak go znaleźć
 • Efektywny Zespół Deweloperski
 • Iteracyjne dostarczanie Wartości
  • Ćwiczenie: dzielenie wymagań
  • Ćwiczenie: Ograniczenia komunikacji
  • Ćwiczenia: Historie Użytkownika (User Stories) *
 • Retrospektywa
 • Facylitacja
 • Zwinne szacowanie i planowanie:
  • Ćwiczenie: Planning Poker *
  • Planowanie Sprintu i śledzenie postępu pracy.
 • Definicja Ukończenia (Definition-of-Done, DoD)
 • Praktyki Inżynieryjne wspierające Scruma i Dług Technologiczny *
 • Symulacja Lego Scrum *
 • Scrum w Organizacji:
  • Scrum Dużej Skali (Large Scale Scrum) *
  • Wdrażanie Scruma *
 • Przegląd oczekiwań. Sesja pytań i odpowiedzi.

* tematy opcjonalne, prioretetyzowane przez uczestników i omawiane w zależności od potrzeb.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych Agile i Scrumem oraz wszystkich chcących pogłębić swoje zrozumienie Scruma, w szczególności Scrum Masterów, Product Ownerów i członków zespołów deweloperskich, a także managerów i liderów organizacji.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Scruma i tworzenia produktów. Można ją nabyć poprzez lekturę materiałów zamieszczonych na stronie Scrum Alliance, zapoznanie się z naszymi artykułami lub doświadczenie praktyczne w pracy w zespole Scrum.