application

Become a Member - Get access to courses, communities, careers and more!

   Certified ScrumMaster®

Certified ScrumMaster®

Instructor

Certified ScrumMaster®

Certified ScrumMaster

All CSM courses are taught by Trainers approved by the Scrum Alliance. Taking a CSM course, passing the CSM test, and accepting the license agreement designates you as a Certified ScrumMaster, which indicates that you have been introduced to and understand the basic concepts you need to perform as a ScrumMaster or team member on a Scrum team. This course also satisfies two elements of the CSD track: Scrum Introduction and Elective.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia certyfikowane Scrum po polsku.

Certified Scrum MasterDwudniowe szkolenie Certified ScrumMaster (CSM) przygotowuje uczestników do pełnienia roli coacha i mentora zespołu. Wykład, ćwiczenia, i dyskusje pozwalają zrozumieć kulturę Agile i poznać techniki potrzebne do pracy w modelu Scrum. Liczne przykłady z rzeczywistych projektów pomagają poradzić sobie z przeszkodami i wyzwaniami, które napotkają podczas pracy w nowej roli. Pod okiem doświadczonych trenerów uczą się jak zmieniać świadomość i sposób myślenia zespołu oraz jego otoczenie tak, aby osiągać maksymalną efektywność pracy.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli ScrumMastera - coacha i lidera Zespołu Scrum. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą:

 • Wiedzieli czym jest kultura Agile
 • Znali reguły Scruma i rozumieli płynące z nich korzyści
 • Wspierali i chronili samoorganizujący się Zespół Deweloperski
 • Skutecznie usuwali przeszkody stojące przed zespołem
 • Pomagali Product Ownerowi zrozumieć jego rolę, sugerując metody optymalizacji wartości dostarczanego produktu, definicji wymagań, planowaniu, przeprowadzaniu, monitorowaniu i raportowaniu projektu
 • Zapewniali przejrzystość stanu projektu
 • Potrafili reagować na zmiany w otoczeniu i dostosowywać plany do rzeczywistości
 • Pomagali zespołowi w ciągłej poprawie procesu tworzenia oprogramowania
 • Inicjowali i wspierali zmiany w organizacji.
Dates:

19-20 Jan 2017

Location:

Krakow, Poland

Venue:

TBA
TBA
Krakow, Poland
http://procognita.pl/szkolenia/agile-lean/artykul/certified-scrummaster-pl-250/

Price:

3200 PLN lub 780 EUR

Discounts:

Discounted seats available. Contact Bogdan Brzescinski for more information.

Language:

Polish

Notes:

Kurs jest jest prowadzony przez jedynego polskiego certyfikowanego trenera Scrum (Certified Scrum Trainer, CST) - Tomasza de Jastrzębiec Wykowskiego. Ukończenie szkolenia upoważnia do uzyskania certyfikatu Certified Scrum Master (pierwszego stopnia certyfikacji Scrum) po zdaniu egzaminu on-line oraz przyznaje dwuletnie członkostwo w Scrum Alliance. Koszty egzaminu, certyfikacji i składka członkowska są wliczone w cenę szkolenia.

Szkolenie oraz materiały dostarczone zostaną w języku polskim. Egzamin odbywa się w języku angielskim.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu.

Zakres szkolenia jest zawsze dostosowany do wiedzy i oczekiwań uczestników. Najczęściej obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie ćwiczeń i dyskusji prowadzonych w małych grupach, oraz krótkich wykładów:

 • Wprowadzenie:
  • Cele szkolenia i oczekiwania uczestników
 • Idea metodyk Zwinnych
  • Ćwiczenie: Fabryka Piłek
  • Krótka historia projektów informatycznych – podejście tradycyjne a adaptacyjne
  • Bycie Agile kontra Robienie Agile – Manifest Agile i metodyki zwinne
 • Wprowadzenie do Scruma
  • Ćwiczenie: Plakat Scrum
 • Iteracja (Sprint)
  • Ćwiczenie: Aktywności w Scrumie
  • Planowanie Sprintu i śledzenie postępu pracy
 • Zwinne zarządzanie wymaganiami:
  • Ćwiczenie: Ograniczenia komunikacji
  • Ćwiczenia: Historie Użytkownika (User Stories)
  • Rejestr Produktu (Product Backlog)
 • Retrospektywa
  • Ćwiczenie: Linia Czasu
 • Role i odpowiedzialności w modelu Scrum
  • Ćwiczenie: role i odpowiedzialności
  • Ćwiczenie: Samoorganizacja pracy
  • Ćwiczenie: Łączenie Ról
 • Zwinne szacowanie i planowanie:
  • Horyzonty planistyczne i dokładność oszacowań
  • Ćwiczenie: Planning Poker
  • Planowanie i śledzenie projektu. Reagowanie na zmiany
 • Definicja Ukończenia (Definition-of-Done, DoD)
 • Praktyki Inżynieryjne wspierające Scruma
 • Gra symulacyjna Lego Scrum
 • Scrum w Organizacji:
  • Wdrażanie Scruma
  • Najczęstsze wyzwania i jak sobie z nimi radzić
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w Scrumie i pogłębieniem wiedzy na temat Scruma, w szczególności Scrum Masterów, Product Ownerów i członków zespołów deweloperskich.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni znać Scrum w ogólnym zarysie. Wiedzę tę można nabyć poprzez lekturę Scrum Guide, materiałów zamieszczonych na stronie Scrum Alliance, lub praktyczne doświadczenie w pracy w zespole Scrum.